Hobby
BHV-uitrusting

De BHV-uitrusting omvat alle benodigde materialen voor een
daadkrachtige BHV-organisatie. Deze zijn onder te verdelen
in:
- persoonlijke uitrusting
- eerste hulp uitrusting
- kleine blusmiddelen
- alarmerings- en communicatieapparatuur

Afhankelijk van de bedrijfsgebonden factoren als omvang, risico's,
afstanden, bezoekers, installaties etc. zijn wij in staat een met
ervaring onderbouwd voorstel te maken.
Buiten het leveren en onderhouden van de materialen bieden wij u
de mogelijkheid om zonodig vooraf te testen of praktijkervaring op
te doen.
Praktijkbureau
Veiligheid