Hobby
Alarmering- en communicatiemiddelen

"De BHV-er dient binnen enkele minuten (2-3) ter plaatse
van de calamiteit te zijn"
Deze wettelijk eis is gebaseerd op praktijkervaring. Een
beginnende brand ontwikkeld zich zo snel dat deze na
ca. 5 minuten al niet meer geblust kan worden met kleine
blusmiddelen.

Afhankelijk van de omvang en structuur van de BHV-organisatie is
het een vereiste de BHV-er zo snel mogelijk te alarmeren. Hiervoor
zijn verschillende oplossingen mogelijk.

Een calamiteit is altijd een samenloop van omstandigheden. Het is
dan ook van groot belang om in zo een zo vroeg mogelijk stadium te
weten wat er aan de hand is om snel passende maatregelen te
kunnen nemen. Communicatie is hierbij essentieel.
De praktijk leert dat (mobiele)telefoons inefficiŽnt en zelfs gevaarlijk
zijn. Indien men investeert in apparatuur zijn er (onbekende)
factoren die het verschil maken tussen wel en niet functioneren
(van de gehele BHV-organisatie).
Laat u niet verrassen, wij leveren apparatuur gebaseerd op
praktijkervaring en bieden de mogelijkheid om deze vooraf uitgebreid
te testen. Zo nodig verzorgen wij een gebruikersinstructie.
Praktijkbureau
Veiligheid