Hobby
Tekenwerk

Tekenwerk maken of ophangen is geen doel op zich.
Tekeningen dienen in één oogopslag de vereiste of gewenste
informatie te geven.

We onderscheiden verschillende soorten tekeningen:

Situatietekening
Als onderdeel van het bedrijfsnoodplan geeft deze tekening het
betreffende pand en directe omgeving weer.

Ontruimingsplattegrond
Geeft een totaalbeeld van het pand met informatie over
vluchtwegen, brandbestrijdingsmiddelen en eerste hulp uitrusting.

Ontruimingstekening
Geeft op een bepaalde plaats de vluchtwegen en voorzieningen
weer in de directe omgeving

Veiligheidsplattegrond
Geeft een totaalbeeld van alle veiligheidsvoorzieningen welke van
belang zijn in geval van brand en evacuatie.

Wij verzorgen met zorg het juiste tekenwerk. Duidelijk en
doeltreffend.
Praktijkbureau
Veiligheid